Az Ida utcai Szent Imre templom régi, megviselt orgaonáját új, elktronikus orgonára cseréljük a nyáron.
Az orgona megérett már a cserére, így döntött a Rákosszentmihályi képviselőtestület. Az új, Viscount Sonus 40, korszerű hangszer méltó lesz a templomi liturgia szolgálatához.
Adományokat nagy köszönettel fogadunk a plébánia számlaszámán:  10102237-31598805-00000009. Kérjük, hogy a közlemény rovatba kerüljön be az "Orgona". Isten fizesse meg!

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.

Készítette és működteti