A Hittel a Nemzetért Alapítványt 2008-ban hozták létre ­- v. Hargitai György vállalkozó pénzügyi felajánlásával -  a Kovász Egyesület és Wass Albert Bizottság valamint az általuk közösen választott Mindszenty Bizottság tagjai. Az alapítvány kiemelt célja volt Mindszenty József köztéri szobrának felállítása, a bíboros szellemiségének jegyében gondolkozó szellemiség ápolása, fenntartása a keresztény Magyarország felemelése érdekében. Annak az útján járni és példáját követni, aki egész életét szentelte a hitre és hazaszeretetre nevelésnek. A Mindszenty Bizottság tiszteletbeli elnöke és egyben a létrehozott emlékplakett első adományozottja Regőczi István atya volt. Az ő áldásával kezdte meg tevékenységét az alapítvány, melyet 1,5 év munka követett. dr. Kratofil Ottóné ny. tanárnő állított össze egy szép előadást Mindszenty életéből és munkásságáról, melyet a Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja mutatott be két előadóval – dr. Horváth Attila és dr. Krajsovszky Gábor előadásaival - szinesítve rengeteg helyszínen.

31 plébánia, templom, iskola, kollégium és közösségi ház (Magyarországon kívül Bécsben és Bajorországon is) pénzügyi segítségével kerülhetett felállításra 2010-ben a köztéri szobor, v.lg. Domonkos Béla szobrászművész alkotása. A hatalmas költség felét az Alapítvány, a lakosság és a Kovász Egyesület Irodalmi Csoport munkássága, másik felét a XVI. Kerületi Önkormányzat adta össze. A szobor felállítása után évente konferenciát rendezünk, ahol az ország szakmai kiválóságai, Mindszenty kutatók, egyetemi tanárok, professzorok, előadók tartottak előadást és minden alkalommal Mindszenty emlékplakettel elismerésre került egy, a bíboros útján járó, kiemelkedő személy munkássága. Így kapott Mindszenty emlékplakettet Regőczi István atya, Jelenits István atya, Takács Istvánné, Burián László atya, dr Kerényi Lajos atya, Bárány József atya, Sillye Jenő. A konferencia különleges nemzetépítő anyagát könyv alakban is megjelentettük, melynek bevétele a további munkák alapjául szolgál.
                                     

A Mindszenty szobor állítása után nem szűnt meg az Alapítvány tevékenysége, hanem tovább munkálkodik a nemzet szellemi felemelkedésén és hősi múltunk emlékezetének megőrzésén. Kiemelkedő szerepe volt az Alapítványnak a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány segítésében és a Tóth Ilonka rockopera létrehozásában is. A kuratórium tagjai és elnöke a mai közélet olyan szereplői, akikre számíthat a magyarság és a nemzet.

A Hittel a Nemzetért Alapítvány alapítója: v.Hargitai György
A Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke:
2008-2016- ig dr Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, 2016-től dr. Herman Edit ügyvéd
A Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának tagjai: dr. Kratofil Ottóné, v.lg. Mireisz Tibor, Petrovics Sándor

 
Oldal tetejére