Plébániánk Karitász munkatársai általában csöndben teszik a dolgukat. Túl nagy zajt akkor sem csapnak, ha mindanniyan együtt vannak, hiszen számuk nem sok. Éveik száma nem titok, átlagot számítva is beleesnének a “korábban születettek” megtisztelő besorolásba. Dacára, hogy akad egy fiatalkánk is. 

Kár, hogy kevesen tudják: a Karitász munkában nincsen minimum életkor meghatározva. Fiatalos kedvvel, tenni akarással, jó szóval úgy és annyian amennyien - jelen vagyunk a házi beteglátogatásban. Két fős kontingensünk még a Szövetség utcai elfekvő betegeket is kéthetente látogatja, lelki vigasztalást és ünnepkor csomagot nyújtva számukra. Ünnepekhez kötött szeretet-vendégség alkalmával 50-60 ismerős is összegyülekezik a Közösségi Házban. A szükségben lévőket szerény anyagi eszközeinkkel is támogatjuk. A rendszeres Szent Antal perselypénzből élelmiszerjegyeket veszünk és osztunk szét alkalmi és állandó támogatottjaink között.
Kéthetenként a Karitász vásáron és az ingyenes ruhaosztás visszatérő alkalmain rendszeres látogatók fordulnak meg. Rengeteg ruhát is szoktunk kapni, egyszer 56 zsák ruhát vittünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz Egy ház a mi anyagi erőnkből is épül a Székelyföldön, a Dévai Alapítványt is szerényen támogatjuk, illetve keresztszülőséget is vállaltunk a csángó gyerekek beiskoláztatása kapcsán. Szeretnénk többen lenni - többet tenni.
Adunk, kapunk. "Szolgálunk és Kérünk...".
 
Hernád Sándor diákónus
 

 

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009