Urbán Gábor plébános-esperes, kanonok

Baczó Tamás
Csernus János, kántor 
Gáspár József
Hargitai György
Hernád Sándor, diakónus
Káli István
Kertesi Géza
Kolozsvári Tibor, világi elnök
Lauber Lászlóné Magdi
Maróti Lászlóné Gabi
Morvay Árpád, irodavezető
Pálmai Zoltán
Petrovics Sándor
Rezsabek Gyula

(Schubertné Haála Judit, külföldön)

Sillye Gergely, a Néri Szt. Fülöp Kat. Ált. Iskola igazgatója
Sipos Dénes
Szőke István
Tóth Jánosné Mária
Visnyei Katalin 


 

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009