• Rákosszentmihályi templom oltára
 • Mindszenty bíboros szobra

Hírek

Karácsony körüli miserend

Ebben az évben nem lesz karácsonyi éjféli szentmise. A Karácsony előestéjéről 24-én, az este 18 órai szentmisén emlékezünk meg templomunkban. Karácsony első napján, 25-én vasárnapi miserendet tartunk. 26-án reggel 9 és este 6 órakor lesz szentmise....

Szállást keres a Szent Család, 2020

Családjainkkal közösen imádkozunk a Szent Család közbenjárását kérve mindannyiunkért. Idén ezt a szép hagyományunkat az internet segítségével folytatjuk majd, d ec.15-től 23-ig, 20.00 órától. Egy-egy estére is be lehet kapcsolódni!

Urnatemetői nyitvatartás

URNATEMETŐ NYITVATARTÁSA Október 24-29. minden nap 17-19 óráig Október 30. /péntek/ 15-19 óráig Október 31. /szombat/ 9-13, és 15-19 óráig November 1. /vasárnap/ 8-12, és 14-19 óráig November 2. /hétfő/ 9-13, és 14-19 óráig

Plébániai hirdetések, szep. 6.

Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus (NEK)

NEKtár nagyböjti száma

Kedves Olvasók! Szeretettel hívjuk fel a figyelmüket a NEKtár nagyböjti számára, benne sok hasznos tudnivalóval és a szeptemberi kongresszushoz kapcsolódó regisztrációs információval. A lap itt olvasható.
Bővebben

Rajzpályázat általános iskolásoknak, meghosszabbítva

Bővebben

NEKtár újság eddigi számai

A NEK tár újság - a Közép-Pesti plébániák 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusi lapjának – összes megjelent száma:
Bővebben

Készülünk a Kongresszusra ... Programok, hírek

Felkészülésünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Programok, h írek. Legfrissebb: Adomrációs iskolák indulnak Budapesten.
Bővebben

Mi az az Eucharisztikus Kongresszus?

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) egy világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére.
Bővebben

Életünk

A plébániai lap első idei száma: Életünk, 2021. január

Kedves Olvasók! Fogadják szeretettel a plébániai lapunk legfrissebb számát!
Bővebben

Szentmihályi Életünk, 2020. szeptember

Megjelent a Szentmihályi Életünk plébániai újság 2020. szeptemberi, Szent mihály-napi száma.
Bővebben

Szentmihályi Életünk plébániai újság eddigi számai

A Szentmihályi Életünk plébániai újság számai 2004. őszétől (köszönet Petrovics Kingának és Morvay Árpádnak a szövegek lektorálásáért, javítgatásáért!):
Bővebben
Elérhetőség

Elérhetőség

Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia
1161 Budapest, Templom tér 3.
Telefon és fax: 405-58-69

Miserend

Miserend

Szent Mihály templom:
Vasárnap 9:00, 11:00, 18:00 (júliusban és augusztusban nincs 11 órai mise)
Hétköznapokon 18:00 (kivéve szerdán, amikor 7:00)

Szentgyónásra a szentmisék kezdete előtt van lehetőség, vagy a plébános úrnál lehet időpontot egyeztetni.

Szent Imre Templom (Ida utca - Párta utca sarok):
Vasárnap 8:00, 10:00, hétköznap 17:00

Fájdalmas Szűzanya Kápolna (Csömöri út 140.):
Vasárnap 8:00, olykor hétköznap 7:30

Irodaidő

Irodaidő

Hétfő, szerda, csütörtök: 10:00 - 13:00
Kedd, péntek: 16:00 - 18:00

Megújult a képgaléria!

Megújult plébániánk képgalériája, ahol az összes korábbi kép elérhető!

Tovább a Galériába

Hol vagyunk?

1161 Budapest, Templom tér 3.
36/1 405-58-69
plebania@rakosszentmihaly.hu

Szentmihályi Arcképcsarnok

 • Olofsson Károly – Placid atya A különös név viselője Rákosszentmihály szülötte, és a Szent Mihály plébániatemplomban tartották őt szülei a keresztvíz alá 1917-ben. De menjünk sorjában!
 • Dr. György Attila – plébános atya Rákosszentmihályon, a Hermina utca 15-ben született, 1926-ban. Gyermekéveit is Szentmihályon töltötte,
 • Nagy Géza, kanonok-plébános Budapesten született 1892. március 5-én. Édesanyja Berzsenyi Eleonóra, nemesi család tagja /Berzsenyi Dániel az ő dédapjának unokatestvére volt/.
 • Havas József - kanonok-plébános atya 1929. március 14-én született, Rákosszentmihályon a Nefelejcs utca 16-ban, a ház ma is áll.
 • Regele János A szentmihályi őslakosok még bizonyára emlékeznek, hogy a római katolikus templom előtti utcát kb. 1950-ig Regele János utcának nevezték. De ki is volt ő?
 • Pornói János, kántor, tanító, iskolaigazgató 1898-ban született, kilenc gyermekes pedagógus családban nevelkedett. Iskoláit a Bécsújhelyi Katonai Akadémián fejezte be. A katonai pályát elhagyva, Rezső bátyjával együtt a rákosszentmihályi egyházközség szolgálatába került.
 • Dr Perényi Zsuzsanna OSB obl. Egy különös egyéniséget szeretnénk bemutatni, olyan embert, aki életében nem a nagy tettekkel hívta fel magára a figyelmet. Hogy miért tartottuk mégis érdemesnek, hogy szentmihályi arcképcsarnokunkban ő is szerepeljen?
 • Pichler István, Rákosszentmihály első plébánosa Szentmihály létezését a régi okiratok alapján az 1300-as évekig vissza tudjuk vezetni, bár a legújabb feltárások Árpád-kori emlékeket is a felszínre hoznak,
 • Pálfi János Paulus Jánosként született 1855. augusztus 27-én, Budapesten. 1898-ban nevét Pálfira magyarosította.

Szentmihályi keresztek, szobrok

Szentmihályi keresztek, szobrok

 • Rózsa utcai kereszt
 • Müller kereszt
 • Lourdes-i Mária barlang
 • Csömöri úti kereszt
 • Ida utcai kereszt
 • Mária utcai Szűzmária szobor
 • Mária kerámia, Szent Korona utca

A Rákosi út és Mária utca sarkán álló Mária szobrot nagyon sokan ismerik és szeretik. Van róla egy kedves, szívmelengető történet, melyben Ottó bácsi, bátorsággal, furfanggal, és sok bátor és önzetlen ember segítséggel megmentette a szobrot.

A szobor egy forgalmas út mellett áll. Sokszor találni friss virágot is a talpazatán álló virágtartókban. Szent Fiát a karjában tartó Szent Szűz alakját galambdúcos faragott
székelykapu veszi körül, tetején két fakereszttel. A története röviden: "Szentmihályi Szűzanya" szobrot 1908 augusztus végén Nagy Ferenc állította saját telkének lemetszett szegletén, minden előzetes engedély nélkül. A telken 1951-től az Orosházi család élt.
A negyvenes évek végén az ötvenes évek elején az akkori hatalom sok mindent meg akart változtatni. Az egyháznak is nekiment. Szétzavarta a szerzetesrendeket, államosította az egyházi iskolákat, papokat, egyházi vezetőket zárt börtönbe, templomokat rombolt le vagy zárt be, minden fronton felvette a harcot az egyház ellen. Zavarták őket a köztéri egyházi szimbólumok is.
A mi Mária szobrunk is felkerült a listájukra, 
1953-ban ledöntötték, de a házaspár pártfogásába vette, és ismét felállíttatta
A szobor kálváriája ezzel még nem ért véget, mivel nyíltan nem merték eltávolítani,nagy ravaszan kitalálták 1964-ben, hogy szélesíteni kell a Rákosi utat.
Az akkori XVI. kerületi Tanács fel is szólította a Rákosi úti lakosokat, hogy mindenkinek 3 méterrel beljebb kell vinni a kerítését, mert útépítés céljára a kerületi Tanács kisajátítja a területet. Mindenki saját költségére végezze el a munkát, aki a megadott határidőre nem végzi el, annak a Tanács elvégezteti és kirója a költséget. Abban az időben ez így működött.
Nagyon sok Rákosi úti lakos bajba került, de bajba került a Mária szobor is, mely így az út közepére került, tehát le kell bontani! No de hát ez volt a cél az útszélesítéssel!
A Rákosi út, Mária utca sarkán abban az időben az Orosházi család élt. Szép kis házat építettek fel ezek a szorgalmas, vidékről menekült emberek. A telkük sarkában, az utcára nyílva állt a Mária szobor.
Közeledett a kijelölt határidő. Ki beljebb vitte a kerítését, ki nem – mondván lesz, ami lesz. Orosháziéknál sem mozdult a kerítés. Az utolsó héten már készülődtek az útépítők, hogy bontják a szobrot, amikor a határidő lejártának az éjszakáján megjelent egy darus kocsi, néhány ügyes, fürge ember Orosházi Ottó bácsi vezetésével. Megemelték a szobrot talapzatostól, mindenestől együtt, 3 méterrel beljebb tették, de már a telken belülre, hozzáigazították a kerítést, és az éj leple alatt nagy csendben és titokban villámgyorsan elvégezték a munkát. A reggel kiérkező bontóbrigád nagy megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a Mária szobor 3 méterrel beljebb, az Orosháziék telkén áll. Nincs mit elbontani!
Természetesen kiszállt minden hivatalos ember: tanácselnök, párttitkár, hivatalnokok, rendőrség. Ottó bácsit elvitték.
Utólag ő így mesélte el: agyba-főbe verték, de ő mindig csak azt bizonygatta, hogy bizony nem tud semmiről, ő aznap éjszakai műszakban dolgozott az Ikarusban, tehát nem is lehetett ott. Reggel, amikor hazajött látta, hogy a szobor beljebb van, de azt gondolta, hogy éjszaka az építőmunkások dolgoztak, mert nappal nem merik elvégezni a munkát. No, lett ő büdös kuláktól kezdve minden ezek után!
Felkeresték a munkahelyét. De ott igazolták, hogy éjszakai műszakban volt. Hát természetes! Onnan jött ki a darus kocsi, meg néhány ember a műszakból, valami ügyes trükkel. Szépen elvégezték a munkát, aztán visszamentek.
A rendőrség néhány szomszédnál is érdeklődött. Mit láttak, mit hallottak az éjszaka? Jó emberek laktak a környéken. Érdekes módon senki nem látott, nem hallott semmit azon az éjszakán.
Természetesen a Rákosi út szélesítése ezek után okafogyottá vált. A hatalomnak sem pénze, sem erkölcsi ereje nem volt megvalósítására.
Aki addig bevitte a kerítését az bánta, mert elvették a területét, aki nem az kuncogott a markában, hogy érdemes volt ellenállni. Azóta olyan rendezetlen a Rákosi út, hogy hol kijjebb, hol beljebb ugrál a kerítések vonalvezetése.
Történelmünk folyamán láttunk már példát arra, hogy néhány ember bátor tette, fellépése még a túlerőben lévő hatalommal szemben is eredményes lehet.
Történelmi időt élünk ma is. Hol szobrot, hol hazát kell menteni! Bátor magyar emberekre mindig szükség lesz!
 
A család egyetlen élő tagja, Bucsiné Orosházi Éva elmondása alapján összeállította: 
Morvay Árpád

A szobor felirata: „Isten dicsőségére és Szűz Mária, Magyarország Patrónája tiszteletére emelte Nagy Ferencz 1908-ban”.
Orosházi Marika néni 2008-ban egy székelykaput faragtatott Erdélyben Gyurka Istvánnal (Mikóújfalu) a szobor fölé, hogy védje az idő viszontagságaitól, felcsiszoltatta a talapzatot, és új világítást tetetett fel, hogy a Szűzanya esti fényben is köszöntse a hazatérőket és a zarándokokat. 2011-ben felkerült a Szűzanya szobor talapzatára a Mária Út m+ jele is. A zarándokút egy stációjává vált ez a szobor.

További források: http://mariamaraton.mariaut.hu/tart-farticle-156-463-1/Mariaszobor_Rakosszentmihaly, és https://commons.wikimedia.org/. 

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti