Adventi lelki felkészülést december 16-án szombaton a 18 órai szentmisén Molnár Alajos atya tartja. Gyónási lehetőség!
Gyónási lehetőség van a szentmise előtt, alatt és után is. Kérjük a híveket, ne hagyják a szentgyónást az utolsó hétre, használjál ki ezt az alkalmat!

Köszönöm, Gábor atya

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.

Készítette és működteti