A rákosszentmihályi kiskórus története (Emlékkönyv)
Beküldve: 2007.12.16., 12:37:07, Beküldő: Schüszterl Ferenc
Megtekintve: 120 alkalommal
Megjegyzések: 0 db

Az 1957 elején visszahelyezett Medgyessy kanonok úr még nem tudta helyreállítani a fiatalsággal a kapcsolatot. Adminisztrátori kinevezéssel az akkori szokások szerint 1957 júniusában helyezték Rákosszentmihályra Verney /Verner/ Kornél esperes plébánost. Először csak távolról nézegettük egymást. Egyszer egy mise utáni találkozáskor szóba elegyedtünk. Érdeklődéssel kérdezősködött a fiatalság hiánya iránt. A későbbi néhány héten még csak utcai beszélgetést folytattunk. Egy ilyen alkalommal hívott meg engem a Plébániára, és ekkor említette, hogy ha van kedvem, hívjam el néhány barátomat is. Így egy szombat délután elmentünk a Plébániára: Szabó László, a bátyám, Szersén Gyula, Beke Zoltán és én. Róluk előzetesen már beszéltem Kornél atyával, rólam is tudott már egyet-mást. Többek között, hogy a legidősebb bátyám katolikus pap.

 
Rákosszentmihály sportélete II. (Emlékkönyv)
Beküldve: 2007.12.16., 12:32:26, Beküldő: Schüszterl Ferenc
Megtekintve: 106 alkalommal
Megjegyzések: 0 db

Kétségtelen, hogy a sport területén a legnagyobb érdeklődést a football váltotta ki. Nem került hátrányba azonban a többi, egyszerűen űzhető sportág sem. Ebben az összeállításban néhány éledező próbálkozást szeretnénk bemutatni különböző sportágakat érintve.

 
A második világháború végnapjai községünkben (Emlékkönyv)
Beküldve: 2007.11.09., 14:22:07, Beküldő: Schüszterl Ferenc
Megtekintve: 63 alkalommal
Megjegyzések: 0 db
Lapozás után Medgyessy Gyula  - rákosszentmihály egykori plébánosa - visszaemlékezését olvashatjuk a II. világháború végérõl.
 
Rákosszentmihály sportélete I. (Emlékkönyv)
Beküldve: 2007.11.09., 14:02:35, Beküldő: Schüszterl Ferenc
Megtekintve: 63 alkalommal
Megjegyzések: 0 db

Ebben a tudósításban – valószínû több részletben – községünk kulturális, sport életébõl szeretnénk rövid részleteket felvillantani. Olyan fontos, vagy számunkra lényeges eseményeket szeretnénk bemutatni, ami a korabeli, vagy ma itt élõ embereket foglalkoztatta, mozgatta. Forrásaink a korabeli újságok: elsõsorban a Rákos Vidéke címû társadalmi hetilap, a Rákosszentmihályi Egyházközség Historia Domus-a, Varga Ferenc Rákosszentmihály Sportjának 85 éves Története, valamint Lantos Antal Helytörténeti füzetek sorozatban megjelent munkái. A szerzõk talán nem veszik rossz néven munkáik felhasználását. Igyekszünk az írások hûségét megtartani, és az idézett részeket jelezni.

 
In memoriam: Béla utca 21. (Emlékkönyv)
Beküldve: 2007.10.18., 16:05:56, Beküldő: Schüszterl Ferenc
Megtekintve: 66 alkalommal
Megjegyzések: 0 db

A napokban nem jött álom a szememre, viszont a nagy csendben megrohantak a gyermekkori emlékek.
1927. szeptember – édesanyám kézen fogva vezette pici leányát az évnyitó ünnepélyre a Béla utcai elemi iskolába. Akkor még nem tudtam, hogy az épületet 1909-ben építették, majd emelettel bővítették 1927-ben, és ezek a falak még alig száradtak meg. Törőcsik Gyula igazgató úr szavai után Hild Lászlóné vett minket szárnyai alá. Kedves, türel-mes, jóságos természete egész életemben kedves emlék marad. Bezzeg 3. és 4. osztályban! Szeder Ferencné kissé rideg, szigorú lénye felhőként terült fölénk.

 

1 2

 
Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia
1161 Budapest, Templom tér 3. Telefon és fax: 405-58-69