Az önkormányzati iskolákban a korábban csak választható módon jelen levő hitoktatás felmenő rendszerben kötelezővé vált, azaz évről évre egyre újabb évfolyamok órarendjébe került be a hittan vagy az erkölcstan. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ebben a tanévben már elsőtől nyolcadikig minden gyerek részt vesz – a szülők választása alapján – vagy erkölcstan-, vagy hittanoktatásban. 

Ezek még a kezdetek, de így is elmondhatjuk, hogy négy iskolából közel 300 tanuló és szüleik kapcsolódhat így be rendszeresen az egyház életébe is.
Nagy öröm számunkra, hogy sok új gyerekkel ismerkedhetünk meg. Kíváncsi érdeklődéssel jönnek még akkor is, ha közben látjuk: bizony nem egyszerű dolog a felső tagozatosok számára egy olyan tantárggyal ismerkedni, amely nemcsak tárgyi tudást, hanem egy új életformát is kell, hogy jelentsen. 
A kezdeti bizonytalanságokon és nehézségeken túljutva elmondhatjuk, hogy tesszük a dolgunk, végezzük a ránk bízott feladatot. Köszönet a szülők jó szándékáért, akik otthon is figyelnek arra, hogy élővé tegyék szüleik, nagyszüleik hitét, katolikus gyökereiket.
Azt tapasztaljuk, hogy többnyire két év hittan után ébred fel a vágy a felsősökben, hogy teljes keresztény életet éljenek. Ekkor már ők kérik a külön felkészítésünket a szentségek felvételére. Akiknél valamiért elmaradt a keresztség, az a keresztségre, a többiek pedig a bűnbánat szentségére és az első szentáldozásukra készülnek.
Hála Istennek egyre többen ministrálnak rendszeresen. Kéthetenként a vasárnapi 9-es szentmise után pedig szívesen jönnek a plébániára kézműveskedni, éneket tanulni, no, meg közösen játszani.
Az advent közeledtével közösen készítünk adventi koszorút, hogy a saját kezük munkája, amelyet elkészülte után a templomban megáldanak, ne csak egy szobadísz legyen, hanem a közös családi  ima helye is.
Közösen készülnek adventben -  több iskolából kicsik és nagyok - a pásztorjátékra, melyet december 24-én délután nagy szeretettel adnak elő a templomban.
 -
Kérjük a Szent Mihály plébánia híveit, hogy imáikkal támogassák törekvéseinket. 
Valóban kereszténnyé csak akkor lesz Magyarország, ha azon a kicsi helyen, ahová a megbízásunk szól, hiteles és elkötelezett keresztény ifjúság nevelődik.
                                                                                                                                       A plébánia hitoktatói