Amikor egy kisgyermekre nézünk, belemélyedünk a mosolyába, és megkérdezzük magunktól: „hol van már belőlünk ez az önfeledt boldogság?” Pedig a gyermekszív csak abban különbözik a felnőttekétől, hogy telve van azzal a bizalommal, nyitottsággal és szeretettel, amit Istentől kapott. Amit mi is megkaptunk, csak nem őriztük és nem féltettük. Ez egy olyan ajándék, amely csak az Istennel való személyes kapcsolatban, az imában nyílik ki.
XVI. Benedek pápa nagyon fontosnak tartotta, hogy azok a gyerekek, akik még tiszta szívvel és őszintén képesek Isten felé fordulni, „kis imával, kis áldozattal” erősíthessék a hitüket, és szép lassan segítői és támogatói legyenek a náluk sokkal nehezebb helyzetben lévőknek.
Magyarországon Tete Remis (SVD) verbita atya kapta azt a feladatot, hogy felpezsdítse a missziós lelkületet ezekben a vidám és segítőkész gyerekekben.
Itthon is, és ennek a globalizált világnak minden részén, egyre nagyobb szükség van olyan felnövő szívekre és szemekre, akik észreveszik a szükséget, és „kis imával, kis áldozattal” készek is segíteni. A rákosszentmihályi plébánián elindult egy kis Szent Gyermekség Műve csoport, de remélem a kerület minden temploma vagy iskolája körül lesznek felnőttek, és gyerekek, akik szeretnének ebben Ferenc pápa helyi segítői lenni.
 
 
 

A segítséget távoli országokba juttatjuk, ahová gond a szállítás, és a határnál megszabják, mit és mennyit vihetünk be, ezért elsősorban pénz-adományt gyűjtünk. Sebastian verbita atya által nyomtatott füzetekkel „kampányolunk” a Néri iskolában, a Rákosszentmihályi templomban, valamint az iskolamiséken. Készítünk papírhajtogatásokat, igekártyákat is ajándékba ezekre az alkalmakra, drámaszakkörösökkel karöltve jótékonysági előadásokat szervezünk. Fontos, hogy Isten üzenete így is terjedjen.


Adományozóink, segítőink kis lemondásukkal gazdagítják a missziót, jelen esetben egy kárpátaljai gyermekotthont …, hogy így is dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké! 

Egyhézi Detti néni
Pápai Missziós Művek