Szentségek:

Keresztelés

A keresztség az első és legfontosabb szentség, a keresztény élet alapja. A kereszteléssel Isten gyermekévé és az egyház tagjává válunk. Az első századokban csak felnőtteket kereszteltek, később vált általános gyakorlattá a gyermekek keresztelése. Gyermek keresztelése akkor lehetséges, ha azt legalább az egyik szülő kéri. A keresztelésnek nem feltétele, hogy a szülők egyházi (vagy polgári) házasságban éljenek. Keresztszülő viszont az lehet, aki részesült a szentségekben és vállalni tudja keresztgyermeke lelki fejlődésének támogatását. Más vallású emberek a keresztelés tanúiként vehetnek részt a keresztelésen és vállalhatnak szerepet a gyermek keresztény nevelésében. 7 éves kor felett már életkornak megfelelő felkészülés, vagyis a hitoktatásban való részvétel szükséges. Azoknak a fiataloknak és felnőtteknek, akik nincsenek megkeresztelve, de ezt szeretnék pótolni, külön csoportban van lehetőség a felkészülésre.
 

Bérmálás

A bérmálás szorosan kapcsolódik a kereszteléshez, annak mintegy a folytatása. A bérmálás megerősíti, növeli a keresztségben kapott kegyelmet és a Szentlélek sajátos erejét adja a bérmálkozónak. A keresztség, a bérmálás és az eukarisztia (oltáriszentség) együtt alkotják a keresztény beavatás szentségeit. Ezt a három szentséget kezdetben egyszerre szolgáltatták ki, általában Húsvét vigíliáján.
 

Keresztelés, első áldozás, bérmálás felnőtt korban 
Minden ősszel külön csoportot indítunk azok számára, akik már fiatalként vagy felnőttként szeretnének megkeresztelkedni. Azokat is várjuk, akik már megkeresztelkedtek, de szeretnének megfelelő, felnőtt szintű ismereteket szerezni a katolikus hitről, az egyház tanításáról. A csoportos mellett egyéni felkészülésre is van lehetőség, érdeklődni Gábor atyánál és Sándor atyánál lehet.

 

Gyóntatás

Szentgyónásra a szentmisék kezdete előtt van lehetőség, vagy a plébános úrnál lehet időpontot egyeztetni.

Házasság

A házasság szentsége a férfi és a nő életre szóló közösségét hozza létre egymással, amely nem pusztán emberi intézmény, nem csupán papír vagy ünnepélyes szertartás. A Katolikus Egyház Katekizmusa így tanít: „Isten, aki az embert szeretetből teremtette, meg is hívta a szeretetre, ami minden egyes ember veleszületett, alapvető hivatása. ( …) Mivel Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, kölcsönös szeretetük annak az abszolút és fogyatkozhatatlan szeretetnek a képe, mellyel Isten az embert szereti. Ez a szeretet a Teremtő szemében jó, sőt nagyon jó.” 
A házasságra készülők közös felkészülése hétfőnként este 7 órakor van a plébánián, amelybe még bekapcsolódhatnak azok a párok, akik nálunk tervezik esküvőjüket.

 

Házasságrendezési tanácsadó szolgálat

A válságba került házasságok vagy felbomlott házastársi együttélés terhét hordozók számára személyes pasztorális és egyházjogi konzultációra van lehetőség. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye keretein belül működő tanácsadó szolgálat várja az érintettek jelentkezését. Bővebb információkkal és elérhetőséggel Gábor atya tud szolgálni.

 

Utolsó kenet vagy betegek szentsége?
A betegek szentsége (vagy betegek kenete) nem utolsó kenet. Aki súlyos betegségben szenved, műtét vagy kórházi kezelés előtt áll, életkortól függetlenül kérheti ezt a szentséget. Az is részesülhet benne, aki nem tud gyónni, áldozni. A betegek kenete az élő embert akarja támogatni: megerősíti a betegségben, testi gyengeségben szenvedőt. A lélek békéjét adja a súlyos betegséggel és az öregséggel járó nehézségekben. Megújítja az Isten iránti bizalmat, erőt ad a kétségbeesés, az elkeseredés és a halálfélelem ellen. Ha családtagja kórházba kerül, szívesen felkeressük!

 

 

Éjjel-nappal hívható kórházlelkészi szolgálat: 213-9620

Budapesten katolikus kórházlelkészi szolgálat működik. Ha plébániánk nem elérhető, súlyos állapotú beteghez éjjel-nappal hívható katolikus pap a Kórházlelkészség fenti, ügyeleti telefonszámán.

 

A temetési szertartásról

Temetési szertartás minden katolikus számára kérhető, függetlenül attól, gyakorolta-e vallását.

Kérjük, hogy az egyházi szertartást ne a temetőben vagy temetkezési vállalkozónál intézzék, hanem a plébánián. Mi garantáljuk, hogy a temetési szertartást valóban egyházi személy fogja végezni, nem rakódik rá más költség és megtörténik az elhunyt bejegyzése a plébánia halotti anyakönyvébe.

A gyász feldolgozásában is igyekszünk segíteni, személyes beszélgetésre is állunk rendelkezésre.
 

A hamvasztásról és a hamvak megőrzéséről

Ősi keresztény hagyomány, hogy az elhunytak testét temetőben vagy más szent helyen temessük el. Fontos tudni, hogy a hamvasztás nem ellenkezik a katolikus tanítással.

De mi a helyzet a hamvak hazavitelével? Elhunyt szeretteink sem életükben, sem halálukban nem a mi tulajdonaink. A holttestnek és az emberi hamvaknak is meg kell adnunk a megfelelő tiszteletet. Ezzel ellentétes a hamvak hazavitele. Egyikünk sem tudja felelősséggel garantálni, hogy házában, lakásában, kertjében az elhunyt hamvai számára évtizedeken vagy akár évszázadokon keresztül biztosítottak lesznek a méltó őrzési körülmények. Lélektani szempontok is a hamvak hazavitele ellen szólhatnak, mert a hamvak állandó jelenléte gátolhatja az elengedést, a gyász megélését és feldolgozását. Sokan nem bírják hordozni azt a lelki terhet, amit elhunyt szerettük hamvainak állandó jelenléte okoz. Hazánkban törvény szabályozza a hamvak hazavitelét, a rokonok számára biztosítani kell a látogatás lehetőségét, az erről szóló nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni.

 

Természetesen vannak helyzetek, amikor a hamvak temetői elhelyezését, illetve a sírhely látogatását nem tudja megoldani a család. Ilyen esetekben a hamvak szórás utáni közös, ún. osszáriumba történő elhelyezését javasoljuk. Erre alkalmas budapesti templomok: Budatétény, Gazdagrét, Herminamező (Kassai tér), Kelenföld, Középső-Ferencváros (Haller tér), Pestszentlőrinc-Kertváros (Fogaras utca), Rákoskeresztúr (Madárdomb), Újlipótváros (Lehel tér). Elérhetőségeik megtalálhatók az interneten.