Nagyheti szertartások a Rákosszentmihályi Plébániatemplomban

A plébábia levele (további részletek)

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja
(március 25.)
9 óra: Ünnepi mise (dramatizált passió a gitáros énekkar előadásában)
11 óra: Ünnepi mise (barkaszentelés, ünnepélyes bevonulás, passió templomunk énekkara előadásában)
18 óra: Ünnepi mise (passió felolvasott formában)

A húsvéti szent háromnap szertartásai
Nagycsütörtök (március 29.)
18 óra: Ünnepi mise az Utolsó Vacsora emlékére
(a misén két szín alatti áldozás, a végén oltárfosztás)
A szentmise után kb. egy órás közös virrasztás: imádság, énekek, elmélkedés.

Nagypéntek (
március 30.) - szigorú böjti nap!
15 óra: Keresztúti imádság
18 óra: Nagypénteki szertartás - Az Úr szenvedésének "ünneplése"
(igeliturgia, passió, Egyetemes könyörgések, kereszt előtti hódolat, áldozás)

Nagyszombat (
március 31.)
Nagyszombat Jézus sírban nyugvásának a napja, ennek a napnak nincs semmilyen szertartása.
A templom 8-12 óráig nyitva, ekkor van lehetőség a szentsír látogatására. A cserkészek őrséget adnak.
19.30 óra: Húsvéti Vigília szertartása
A vigília szó jelentése: virrasztás. Mint a neve is mutatja, ez már nem nagyszombati szertartás, hanem Húsvét ünneplése. Ezért nem délután, hanem este kezdődik.
A liturgikus év legszebb és legfontosabb szertartásának részei:
1. a fény liturgiája (tűzszentelés a templom előtt, ünnepélyes bevonulás a húsvéti gyertyával, húsvéti örömének)
2. igeliturgia (olvasmányok, zsoltárok, evangélium, homília)
3. keresztségi liturgia (Mindenszentek litániája, keresztvíz megáldása, keresztségi ígéretek megújítása, szenteltvízzel való meghintés)  
4. eukarisztia liturgiája (a szentmise a felajánlástól a szokott módon folytatódik)
5. feltámadási körmenet
(A vigília szertartásának időtartama kicsivel több, mint két óra. A sekrestye alatti mosdó végig rendelkezésre áll. Bármilyen probléma esetén kopogjanak be a sekrestyébe, igyekszünk segíteni!)
 
Húsvétvasárnap (április 1.)
9, 11, 18 óra: Ünnepi mise
(A 9 órai szentmise ünnepélyes ételszenteléssel kezdődik. Akik szeretnék húsvéti ételeiket megszenteltetni, kérjük, hogy a mise kezdete előtt az oltár előtti lépcsőkre helyezzék.)


Húsvéthétfő (április 2.)
9 és 18 óra: Ünnepi mise 
Gyónási lehetőség
A nagyheti szertartások előtt és alatt nem tudunk gyónási lehetőséget biztosítani.
Nagyszombaton délelőtt 8-12 óráig lesz gyónási lehetőség a plébániatemplomban.
A húsvéti szent háromnap nem húsvéti előkészület, hanem magának Húsvétnak az ünneplése!
Plébániatemplomunk ünnepi szertartásaira mindenkit szeretettel hívunk és várunk!