Vasárnaponként az esti szentmise előtt 17:15-től az 'Öröm útját' járjuk.
Ne csak a Keresztutat járjuk együtt, hanem a feltámadás örömét is közösen éljük meg! Várunk mindenkit!

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti