Templomunk és településünk búcsúünnepén, 2018. szeptember 30-án, vasárnap 10 órai kezdettel az ünnepi szentmisét Gájer László atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető filozófiatanára celebrálja a Rákosszentmihályi Plébániatemplomban.

Mise után megtartjuk a szokásos búcsúi körmenetet, a déli harangszót követően kerületünk óvodás és iskolás csoportjai színes műsorral köszöntik a résztvevőket a Templom téren.

Szervező: Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.

Készítette és működteti