Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 22-én, 23-án és 24-én tartjuk.

Ezen a három estén Bokros Levente csömöri plébános atya lesz segítségünkre a felkészülésben igehirdetéssel és gyóntatással.
24-én, vasárnap az esti szentmisében a betegek kenetének a kiszolgáltatására is sor kerül. Idős, betegségekkel küzdő testvéreinket kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel, és járuljanak a betegek szentségéhez! Aki a betegek kenetét szeretné felvenni, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy az irodában.

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti