N A G Y H É T    2 0 1 9
 

NAGYCSÜTÖRTÖK
10 óra:            Olajszentelési mise a Szent István bazilikában
18 óra:            Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
                       
(két szín alatti áldozás, a mise végén oltárfosztás, majd kb. egy órás virrasztás)

  
NAGYPÉNTEK
15 óra:            Keresztút
18 óra:            Az Úr szenvedésének ünneplése (Nagypénteki szertartás)
                      
(Passió, ünnepélyes egyetemes könyörgések, kereszt előtti hódolat, áldozási szertartás)
                           
NAGYSZOMBAT
8-12 óra:        Szentsír-látogatás, gyónási lehetőség

20 óra:            Húsvéti vigília
                        (tűzszentelés a templom előtt, majd húsvéti örömének, igeliturgia, keresztvízszentelés, keresztségi ígéretek megújítása, szentmise, körmenet)
 
HÚSVÉTVASÁRNAP
9 óra:               Ünnepi szentmise (húsvéti ételszenteléssel)
11 és 18 óra:   Ünnepi szentmise
 
HÚSVÉTHÉTFŐ
9 és 18 óra:     Ünnepi szentmise

 A húsvéti szent háromnap szertartásaira mindenkit szeretettel hívunk és várunk!


A nagyheti szertartásokat bemutató plébánosi levél ide kattintva elérhető.
 

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti