Szeptember 9-én volt

Fülöp Dezső
pápai káplán, plébános atya


 

halálának 19. évfordulója.
 
Az érte felajánlott szentmise ebben az évben
 
szeptember 15-én, vasárnap
este 6 órakor lesz.

A szentmisét tanítványa, a Rákosszentmihályról indult
 
Neruda Károly atya,
a Rákospalota MÁV-telepi Plébánia káplánja, 
az értelmileg akadályozott emberek lelkipásztori gondozásának szakreferense vezeti.
 
Plébániai közösségünk minden tagját szeretettel hívjuk a Dezső atyáért felajánlott misére, hogy közösen adjunk hálát egykori szeretett plébánosunkért.
 

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti