A 10 órai ünnepi szentmisét Dr. Füzes Ádám atya templomigazgató, a Kanter Károly Intézet igazgatója, az állandó diakónusok referense celebrálja. Az ünnepi szentmisét körmenet követi.
 


Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti