A 10 órai ünnepi szentmisét Dr. Füzes Ádám atya templomigazgató, a Kanter Károly Intézet igazgatója, az állandó diakónusok referense celebrálja. Az ünnepi szentmisét körmenet követi.