A vonatkozó rendelkezések szerint szükséges, hogy minden plébániának legyen Pasztorális és Gazdasági Tanácsa a plébános mellett tanácsadó jelleggel.
A magyar egyházban ezt a szerepet a Plébániai Képviselőtestületek töltik be. Az ősz folyamán megkezdődött plébániánk képviselőtestületének a megújítása. Ennek fázisai:

a. a jelöltek kiválasztása, bemutatása
b. szavazásáltal a hívek részéről az elfogadása
c. a plébános által a főpásztor elé terjesztettekmegerősítése
d. a főpásztor által kinevezettek igérettétele, és a tisztségviselők megválasztása, bizottságok megalakítása

Mi jelenleg az első pontnál tartunk: a templom bejáratánál lévő hirdetőtáblán megtekinthető a jelöltek fényképe, bemutatkozása.
A szavazásra két hétvégén lesz lehetőség: dec. 14-15-én és 21-22-én. Ezen a két hétvégén a templom bejáratánál egy asztalt helyezünk el szavazólapokkal, tol-lakkal és egy dobozzal. Kérjük, hogy szavazatukat itt adják le. (Szemüvegről ne feledkezzünk meg!) A Választási Bizottság /Morvay Árpád, Lauber Lászlóné, Káli István/ összesítése után a neveket a Bíboros úr elé terjesztem.
Megerősítés és ígéret-tétel az új esztendőben várható.
Tisztelettel kérem a kedves testvéreket a felelősségteljes közreműködésre:
 
                                                                                            Gábor atya