Szomorúan értesültünk arról, hogy életének 85., áldozópapságának 60. évében
                                      BÁRÁNY JÓZSEF
atya a kistarcsai kórházban elhunyt.


József atya Varsányban született 1935. április 26-án, Esztergomban szentelték pappá 1960.
június 16-án. Káplánként szolgált a Budapest-Kőbányai Szent György lelkészségen, az
Angyalföldi Szent László plébánián, a balassagyarmati Don Bosco lelkészségen és az
Angyalföldi Szent Mihály plébánián. 1971-ben külföldre távozott. Dél-Württembergben
lett missziós lelkész, majd Dél-Afrikában szolgált. Tanulmányok folytatása után Párizsban
tevékenykedett, Hamburgban, Nürnbergben plébánosként működött.
2002-ben nyugdíjasként hazatért és elvállalta a Rákosszentmihályi Fájdalmas Szűzanya
kápolna szolgálatát. Még egy évre visszatért Németországba, 2005-ben végleg hazaköltözött.
A vasárnap 11 órai szentmisét rendszeresen ő végezte templomunkban, hétfőnként a
Szeretetláng imaórát vezette, készséggel jelen volt plébániánk lelkipásztori életében.
Máshol is szívesen vállalt kisegítést. Lelkipásztori munkáját a Szűzanya tisztelete és szeretete

jellemezte.
Hálás szívvel gondolunk rá, örök nyugodalmat és dicsőséges feltámadást kérve neki.
Temetése április 16-án lesz templomunk urnatemetőjében, a körülmények miatt szűk körben. Imával kapcsolódjunk be a temetési szertartásába du. 16 órakor!

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti