ELHUNYT ZSOMBOR KÁLMÁN ATYA
aki Plébános volt Rákosszentmihályon 1969. és1991. között

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk Zsombor Kálmán tanácsos plébános, tb. kanonok, tb. főesperes, Sziráki címzetes prépost 2020. március 25-én, életének 91., papságának 66. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.
Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2020. április 6-án, 15 órakor mutatjuk be a Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomban, majd az altemplomban helyezzük örök nyugalomra.
Paptestvérünk 1930. február 20-án született Szegeden. 1953. június 7-én Szegeden szentelték pappá.  Káplán: Dabas-Sáriban 1953-54, Cibakházán 1954. Hitoktató: Csanyteleken 1954-1956, Kókán 1956-1958, Kiskunfélegyháza-Szent István Plébánián 1958-1960. Segédlelkész: Kecskemét-Szentháromság Plébánián 1960-1962. Káplán: Rákospalota-MÁV-telepen 1962-1965, Soroksáron 1965-1966. Adminisztrátor: Pestszenterzsébet-Szent Lajos Plébánián 1966-1969. Plébános: Rákosszentmihályon 1969-1991. Tanácsos plébános 1972. Tiszteletbeli kanonok 1974. Tiszteletbeli főesperes 1978. Sziráki címzetes prépost 1979. A Budapest-Felső kerület helyettes esperese 1973-1979. 1991-ben vonult nyugdíjba.
Fiatal papként szívesen vállalta a hitoktatás szolgálatát. Paptestvérünknek szívügye volt a templom is. Az ő nevéhez fűződik a rákosszentmihályi templom felújítása, a zsinati elvárásoknak megfelelő liturgikus tér igényes kialakítása. Ezen kívül érdemei közé tartozik, hogy nyugdíjas korában is rendszeresen segítette paptársait.
Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!
R.I.P.
Váci Egyházmegye
forrás: http://vaciegyhazmegye.hu/programok/3830/ELHUNYT-ZSOMBOR-KALMAN-ATYA.html