Plébániánk, bár a személyes találkozásokra mostanában kevesebb mód van, továbbra is végzi feladatait (kérésre temet, keresztel, feladja a betegek szentségét, irodai telefonos ügyeletet tart fent stb.), fizeti alkalmazottait.
A szentmisék látogatásának tilalmával azonban egy fontos bevételi forrásától is elesik.


Aki teheti, átutalással is tudja támogatni plébániánk munkáját, akár például a szokott perselypénz összegével.
A számlaszám: 
Budapest Bank 10102237-31598805-00000009


Isten fizesse meg nagylelkű támogatásukat!
Hálás köszönettel,
a Plébánia Képviselőtestülete

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-ét követő vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti