Június 14-én, Úrnapján letette az esküt plébániánk új képviselőtestülete.

A Karácsony előtt tartott szavazást után, a járvány miatt némi késlekedést követően, Úrnapján letette az esküt plébániánk új képviselőtestülete.
Süllei László, érseki általános helynök atya - Urbán Gábor kanonok, plébános atya kérésére - a következő öt évre a Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia Képviselőtestülének tagjaivá kinevezte, illetve választásukban és tisztségükben megerősítette:
 
Urbán Gábor                               plébános (hivatalból tag)
Hernád Sándor                            diakónus (hivatalból tag)
Antal István                                  (választott tag)
Baczó Tamás                               (választott tag)
Buszek András                             (választott tag)
Egyházi Bernadett                        (választott póttag)
Hargitai György                            (választott tag)
Hasznosi Tamásné                      (választott tag)
Káli Csaba                                   (választott tag)
Kolozsvári Tibor                           (választott tag)
Pálszabóné Bakos Andrea           (választott tag)
Petrovics Sándor                          (választott tag)
Polyák Dénes                              (választott tag)
Sipos Dénes                                (választott tag)
Szőke István                                (választott tag)
Zelenyánszki Andrea                    (választott tag)
Morvay Árpád                              (delegált tag)
Maróti-Agócs Lászlóné                 (delegált tag)
Tóth Jánosné                               (delegált tag)
Pálmai Zoltán                              (delegált tag)
Kossuthné Molnár Erzsébet         (delegált tag)

Tiszteletbeli tagok: 
Lauber Lászlóné, Visnyei Katalin, 
Káli István, Kertesi Géza
 
Munkájukat segítse, és cselekedeteiket tegye eredményessé az Úr áldása, valamint Szent Mihály oltalma!
A testületnek 8 új választott és 1 új delegált tagja van, 5 hölgy és négy férfi.
Hálásan köszönjük a képviselőtestület korábbi tagjainak áldozatos és odaadó munkáját, mellyel plébániánkért és egyházközségünkért fáradtak az előző években! Isten áldása kísérje őket továbbra is útjukon és köszönjük a jövőben végzendő munkájukat is!