Plébániai hirdetések, márc. 28.

1. Mai vasárnappal megkezdődik a Nagyhét, megváltásunk eseményeinek az ünneplése. Sajnos a nyilvános istentiszteletek a főegyházmegyei rendelkezések értelmében továbbra is szünetelnek.

2. Szeretnénk buzdítani a híveket, hogy az egyéni imaélet ápolására fokozottan ügyeljenek! Kiváló minőségű online közvetítések segíthetik a lelki felkészülést, de a személyes jelenlétet nem pótolják. Nagyböjti elmélkedések és lelkigyakorlatos szentbeszédek különösen fontosak. A Magyar Kurir honlap a közvetítésekre vonatkozóan segítséget nyújt.

3. Templomunk a szokott időben nyitva van, az urnatemető a járványügyi előírások szigorú megtartása mellett látogatható. Nagypénteken 15 órától nyitva lesz a templom, a keresztutat egyénileg imádkozhatjuk el. Nagyszombaton délelőtt 12 óráig nyitva lesz a templom.

4. A gyóntatószék használata nem ajánlatos, a szentgyónás elvégzésére telefonon történt egyeztetés után van lehetőség.

5. Megköszönjük mindazoknak az anyagi támogatását, akik ebben a nehéz helyzetben támogatják templomunkat, plébániánkat.