Az esti szentmisében emlékezünk meg Fülöp Dezső atyáról, templomunk volt plébánosáról. A szentmisét Neruda Károly atya ajánlja fel Dezső atyáért. A gitáros énekkar szolgál.
 
A mai vasárnaptól folytatjuk az elsőáldozási felkészítést. Vasárnap a 9 órai szentmisére várjuk a gyerekeket, a foglalkozásokat utána tartjuk. Az elsőáldozás tervezett időpontja: október 17. 9 órai szentmise.
 
Templomunk Szentmihálynapi búcsúját 26-án tartjuk. A szentmiséket délelőtt összevonjuk, 10 órakor tartunk ünnepi misét, amelyet GARACZI GERGELY káplán atya mutat be. A szentmisén templomunk énekkara énekel. Ezt követi a körmenet, utána pedig vidámság, búcsúi forgatag a templom körül.

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti