A Plébánia márc. 13-i hirdetései
  • Nagyböjtben péntekenként este fél hattól kereszutat járunk, szeretettel hívjuk a híveket!
  • Márc. 13-án van Ferenc pápa megválasztásának 9. évfordulója. Imádkozzunk Érte!
  • Márc. 19-én szombaton Szent József ünnepe lesz.
  • Az idei tavaszi adománygyűjtés az ukrajnai háború szükséget szenvedői számára történik, és márc. 20-ig tart: a Fájdalmas Szűzanya mellékoltárnál gyűjtjük a tartós élelmiszereket (étolaj, tészta, liszt, cukor, só, tartós tej, stb.), illetve most tiszta takarót, matracot is fel lehet ajánlani. A lejárati időre kérjük figyeljenek! Az ott elhelyezett perselybe dobott pénzt is erre a célra juttatjuk el.
  • A Néri iskola iskolamiséje a márc. 15-i hosszú hétvége miatt ezúttal márc. 20-án lesz, reggel 8 órakor, így aznap a 9 órai szentmise pár perccel később kezdődik.
  • A nagyböjti ima, böjt, és önzetlen adakozások mellett kiemelten gondoljunk a szomszédos háború áldozataira, elszenvedőire, imádkozzunk értük és az országok vezetőiért, és ha módunk van, adományainkkal, illetve tevékenyen is segítsünk a rászorultakon.
  • Két hét múlva, 26-án és 27-én tartjuk nagyböjti lelkigyakorlatunkat. Ezen a két estén Hesz Attila plébános atya igehirdetéssel és gyóntatással lesz szolgálatunkra.
  • 27-én vasárnap az esti szentmisében a betegek kenetét is szeretnénk kiszolgáltatni azok számára, akik ezt kérik, Kérjük, hogy aki szeretne részesülni a  betegek kenetében, iratkozzék fel a sekrestyében, vagy az irodában!