Nagyheti szertartások

NAGYCSÜTÖRTÖK
 
10 óra:            Olajszentelési mise a Szent István bazilikában
18 óra:            Az Utolsó Vacsora emlékmiséje
                        oltárfosztás, virrasztás
 
NAGYPÉNTEK
 
15 óra:            Keresztút
18 óra:            Az Úr szenvedésének ünneplése
                          
NAGYSZOMBAT
 
8-12 óra:        Szentsír-látogatás, gyónási lehetőség
 
19 óra:      Húsvéti vigília
                       Tűzszentelés, örömének, igeliturgia, keresztvízszentelés, szentmise, körmenet
 
HÚSVÉTVASÁRNAP
 
9 óra:             húsvéti ételszentelés,
                      Ünnepi szentmise
 
11 és 18 óra: Ünnepi szentmise
 
HÚSVÉTHÉTFŐ
 
9 és 18 óra:   Ünnepi szentmise