Nagyheti szertartások rendje:

Virágvasárnap:

  9 óra: Szentmise, gitáros énekkar passiója

11 óra: Ünnepi szentmise, barkaszentelés, az énekkar előadja a Passiót

Nagycsütörtök:

10 óra: Olajszentelési mise a Szent István bazilikában

18 óra: Az Utolsó Vacsora emlékmiséje

oltárfosztás, virrasztás

Nagypéntek:

15 óra: Keresztút /gitáros/

18 óra: Az Úr szenvedésének ünneplése

Nagyszombat:

8-12 óra: Szentsír-látogatás, gyónási lehetőség

19.30 óra: Húsvéti vigília

Tűzszentelés, örömének, igeliturgia,

keresztvízszentelés, szentmise, körmenet

Húsvátvasárnap:

9 óra: Ünnepi szentmise, húsvéti ételszentelés

11 és 18 óra: Ünnepi szentmise

Húsvéthétfő:

9 és 18 óra: Ünnepi szentmise