Húsvét ünnepére készülve NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATUNKAT
április 1-én, szombaton és 2-án, vasárnap az esti szentmiséhez 


kapcsolódóan tartjuk. A szentbeszédet MOLNÁR ALAJOS kanonok, plébános atya tartja. 
Használjuk fel a gyónási lehetőséget!

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti