Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébániatemplom:
Vasárnap 9:00, 11:00 és 18:00 (júliusban és augusztusban a 11 órai mise elmarad)

Hétköznapokon 18:00 (kivéve szerdán, amikor 7:00)

Tanévben minden hónap második vasárnapján reggel 8:00 - a Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola szentmiséje

Adventben rorate misék: hétfő, szerda, péntek 6:30

Szentgyónásra a szentmisék kezdete előtt van lehetőség, vagy a plébános úrnál lehet időpontot egyeztetni.


Rákosszentmihályi Szent Imre Templom (Ruszina Vimos ny. plébános, Ida utca - Párta utca sarok): Vasárnap 8:00 és 10:00,  hétköznap 17:00

Rákosszentmihályi Fájdalmas Szűzanya Kápolna (jelenleg több atya felváltva látja el, Csömöri út 140.): Vasárnap 8:00,  olykor hétköznap 7:30

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti