Iskoláit a Bécsújhelyi Katonai Akadémián fejezte be. A katonai pályát elhagyva, Rezső bátyjával együtt a rákosszentmihályi egyházközség szolgálatába került. Rezsőt megválasz-tották kántornak, később János, a fiatalabb követte őt, és 39 évig szolgálta az egyházközséget.
1924-ben, már mint kántor, bekapcsolódott az egyházközség ügyeinek vezetésébe. 1925-ben megnősült, felesége Wayand Mária egy helyi tekintélyes család gyermeke – ebben az időben apósa már nyugdíjas iskolaigazgató. A kántor úr sokat tevékenykedett a község zenei életének megteremtése érdekében:
•        1925-ben létrehozta a Credo énekkart.
•        Évente színvonalas, művészi előadásokat tartottak.
•        Emlékezetes, lelkileg felemelő volt az 1929-ben előadott Passiójáték, melyben Pornói János Jézust énekelte, és az énekkar valamennyi tagja szerepelt.
•        Ima és énekeskönyvet szerkesztett a hívek részére, és azt egyházi főhatósági jóváhagyással ki is adta. Az imarészt Sebestyén Sándor káplán, az énekes részt ő állította össze.
Kántorsága mellett tanított is. Példás családapa volt. Három gyermeket nevelt, melynek egyike e sorok összeállítója. Otthonukban béke és szeretet uralkodott. Évenkénti katolikus bálokkal, gyakori táncmulatságokkal, színelőadásokkal és kirán-dulásokkal, szép közösségi élményt, szórakozási lehetőséget és sok örömöt szerzett a gyorsan fejlődő község közösségi összetartozást igénylő polgárai részére.
Amikor az élet úgy hozta, hogy választania kellett a kántori és a pedagógusi hivatás között, nem habozott az egyházi, zenei szolgálat mellett dönteni. Döntése mellett szólt kiváló zenei ismerete, csodálatos orgonajátéka és nem utolsó sorban sokak által máig emlegetett gyönyörű szép, meleg, árnyalt énekhangja. Dalos társaiból és azok családtagjaiból, barátaiból összetartó, szép közösséget formált, és betegségéig vezette, nevelte, tanította őket. 62 éves korában halt meg. Alakja elszakíthatatlanul kötődik a Rákosszentmihályi Plébánia történetéhez, hiszen közel negyven évig szolgálta azt, maradandót alkotva mint kántor, pedagógus és családapa. Sokan szeretettel őrzik emlékét: bársonyos énekhangját, emberségét.
Összeállította: Gádori Miklósné - Pornói Gyöngyi
 

Rólunk

Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály plébánia
Rákosi Espereskerület
plébános: Urbán Gábor
diakónus: Hernád Sándor
Búcsú: szeptember 29-éhez legközelebb eső vasárnap.
Anyakönyvek: 1904-től.
Számlaszám, adományok: Budapest Bank 10102237-31598805-00000009

Készítette és fejleszti