Sajnos szentmihályi évei előtti időről nem sokat tudunk. Talán lelkes helytörténészeink egyszer kikutatják múltját: mikor született, kik voltak a szülei, hol éltek korábban, stb. Mi életútját szentmihályra költözésétől tudjuk követni. Az 1900-as évek elején, a városból, a József kőrútról költözött ki Kisszentmihályra, és ott, a szép dombos részen egy villában lakott. 1899-ben merül fel a gondolat, hogy az egyre gyarapodó lakosságnak templomra volna szüksége. Megalakul a “Templomépítő Nagybizottság”, melynek elnöke Regele János királyi tanácsos, az országgyűlés képviselő házának iroda-főigazgatója.
Gyűjtést szerveznek a templom építésére. Mint bizottsági elnök 1901. december 12-én pályázati felhívást tesz közzé, majd egy 14 tagú bizottság élén, azt elbírálva, megindítja az építkezést. 1902. április 21-én kezdődik meg az építkezés. Másodmagával elhelyezi az alapkőbe a templom építéséről szóló megható szövegű okmányt, melynek másolata a Közösségi Házunkban van kiállítva. Mai szóval élve sikerrel lobbyzott a váci püspöknél: megszerezte anyagi támogatását a templomépítéshez. Ő fogadja köszöntő beszéddel október 5-én a templom megáldására érkező esperest. Rendkívüli tevékenységet fejtett ki nemcsak a templom építése, de a berendezése érdekében is. 1903-ban közbenjárására a templomnak adományozták a Sándor utcai régi képviselőház padsorait, amit majd később, 1931-ben átadtak a községünkben újonnan épült Szt. Imre templomnak. Ő emeltette a szószéket és a “Keresztoltárt”. Számos, a község életét, fejlődését mozgató bizottságnak, társaságnak, körnek tagja, elnöke, társelnöke. Haláláig az egyházközség első világi elnöke. 1904. augusztus 14-én, 71 éves korában hunyt el. Méltán megérdemli, hogy amíg a templom fennáll, neve is ismert legyen. Csak csendben jegyezzük meg: az utca, amit korábban Regele János utcának neveztek 60 éve Gelléri Andor Endre nevét viseli. Mit tett ő Rákosszentmihályért?
Összeállította: Pluhár Károlyné
https://hu.wikipedia.org/wiki/Regele_J%C3%A1nos