Az utcát ma is Nefelejcs utcának nevezik, és a 16-os számú ház is áll. Egy kicsit átépítve, kibővítve és felújítva, de felismerni benne az eredeti formáját, a korra jellemző kisméretű ablakokkal az utcafrontra építkezés stílusát. A szembelévő oldalon már több évtizede egy kis lakótelep áll.
Hat gyermek született a Veszely családban, ugyanis az anyakönyv tanúsága szerint édesapja 1934-ben kérte, és kapta meg a névváltoztatási engedélyt „Havasi”-ra.
A rákosszentmihályi plébánián keresztelte Benczik Lajos hitoktató-káplán atya. A keresztségben a József, Sándor nevet kapta. Itt nőtt fel, itt végezte elemi iskoláit, itt ismerkedett meg csapatunk tagjaként a cserkész mozgalommal, ami egész életére maradandó nyomot hagyott. Hiszen ezáltal találkozott a szaléziekkel, került a Clarisseumba, majd később szalézi jelöltként Nyergesújfalura, ahol további tanulmányait már a Szalézi rend keretében végezte. Havasi atya visszaemlékezése szerint bérmálkozása még itt, Rákosszentmihályon történt.
Azután hosszú időre elhagyta Rákosszentmihályt.
1951-ben, titokban tette le örökfogadalmát, de szerzetesként nem működhetett, hiszen a szerzetesrendeket feloszlatták. Évekig dolgozott fizikai munkásként, míg 1956-ban sikerült külföldre mennie. Olaszországban fejezte be tanulmányait, és 1960-ban szentelték pappá. Hosszú ideig külföldön végezte szerzetesi munkáját.
A rendszerváltozás után, 1991-ben rendje hazaküldte Magyarországra, azzal a feladattal, hogy szervezze meg és indítsa újra a Magyar Szalézi Tartomány munkáját. Tartományfőnökként három mandátumon keresztül (18 év) építette és vezette a magyarországi rend kibontakozását. Nagy munkabírással, szeretettel és áldozatkészséggel, igazi szalézi lélekkel vezette rendjét. Nem véletlenül emlegették így őt „Un grandé salesiano!” /Egy nagy szalézi!/ Mi is, mint régi szentmihályival, felvettük vele a kapcsolatot. 2003-ban készségesen és lelkesen jött szülőfalujába lelki gyakorlatot tartani, beszélgetni. Historia Domusunk azóta őrzi emlékét sajátkezű bejegyzésével. Utána is, ha erre vitt útja, többször beugrott egy üdvözlésre, néhány kedves szóra. Mi is figyelemmel kísértük munkáját, Historia Domusunkban több alkalommal is beszámoltunk a Szalézi rend vezetőjeként végzett kiemelkedő eredményeiről, és a rendi eseményekről.
2019. júniusában, 90 évesen érte a halál. Legyünk büszkék Szentmihályiak, és emlékezzünk rá nagy szeretettel, mert ő életével bizonyította, hogy nincs szükség semmire csak nagy szívre, jó lélekre, tenni akarásra, és Isten szeretetére.
Emlékezzünk meg róla imáinkban!
Életéről, munkájáról részletesen beszámol a Szalézi Értesítő 2019. 2. száma. További mellékletek Rákosszentmihályról. Budapest, 2020. február 12.
Összeállította: Morvay Árpád